तोकोनोमा

नवीन वाचकांना फारसं माहीत नसलेलं पण एक उत्तम प्रवासवर्णन म्हणजे प्रभाकर पाध्ये यांचं तोकोनोमा. जपानच्या त्यांच्या या प्रवासवर्णनात फार चित्रमय वर्णन आहे. या पुस्तकातल्या एका उता-याचं वाचन केलंय सचिन खेडेकर यांनी.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s