पालखी

दि. बा. मोकाशी. साधं सरळ पण भिडणारं लेखन करणारे कथालेखक. पंढरीच्या वारीवर मोकाशींनी विपुल लेखन केलंय. त्यांच्या पालखी या पुस्तकातल्या एका भागाचं वाचन केलंय मेधा कुळकर्णी यांनी.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s