बनगरवाडी

ग्रामीण पार्श्वभूमीवर लेखन करणा-यांमध्ये व्यंकटेश माडगूळकर यांचं नाव अग्रक्रमानं घ्यावं लागेल. बनगरवाडी हे त्यांचं अतिशय गाजलेलं पुस्तक. एक मास्तर बनगरवाडीला येतो आणि तो तिथलाच कसा होतो याचं फार चित्रमय वर्णन त्यांच्या या पुस्तकात आहे.

याच पुस्तकातल्या पहिल्या प्रकरणाचं अभिवाचन केलंय सचिन खेडेकर यांनी.

Advertisements

One thought on “बनगरवाडी

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s