सीलिसबर्गची पत्रे

सीलिसबर्गची पत्रे हे विश्राम बेडेकर यांनी लिहिलेलं प्रवासवर्णन. डिजिटल अंकासाठी त्यातल्या काही भागाचं अभिवाचन केलंय शुभांगी गोखले यांनी.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s