मुंबई मोन्ताज

मुंबई. एक जिवंत रसरशीत शहर. या शहरात अतोनात गर्दी आहे, प्रचंड घामट हवा आहे, भरपूर घाण आहे, सामान्य माणसाचं आयुष्य कठीण आहे. पण असं असलं तरी या शहराला स्वतःचं व्यक्तित्व आहे. या शहरातला पाऊस विलोभनीय आहे, ब्रिटिशांनी बांधलेला भाग देखणा आहे. हे शहर सर्व जातीधर्माच्या, पंथाच्या, विचारांच्या लोकांना आपल्या कवेत घेतं. एकदा जो इथे येतो … Continue reading मुंबई मोन्ताज

माझी मुंबई

बेस्टच्या १०८ नंबरच्या  बसने उतरले की वाळकेश्वरला बसस्टॉपसमोर अनेक भाजीवाल्या बसलेल्या असत मी त्याच्याकडून भाजी, फळे खरेदी करत असे.  पुष्कळ वेळा ओझे जास्त झाले तर मी माझ्याकडे काम करणा-या बाईला भाजी आणायला पाठवत असे.  त्या बायका मला चांगल्या ओळखू लागल्या. एका बाईकडे एक छोटे दोनअडीच वर्षाचे मूल होते. मी त्याला खाऊ देत असे. तेही जाता येत ओळखीचे हसू देत असे. नकळत माझा जीव त्या मुलात गुंतला. रोज भेटण्याचा लळा  लागला होता. काही दिवसांनी ते मूल अचानक दिसेनासे झाले. मी विचारले तर ती बाई तुटक उत्तर देऊ लागली.  

गोइंग टू बॉम्बे…

गरीब सैनिक, कनिष्ठ व्यापारी यांच्या मिश्रवंशीय मुली उघडउघड वेश्याव्यवसायात ढकलल्या जात. मुंबईत व्यापारानिमित्त येणाऱ्या खलाशांमुळे जे ‘रेड लाईट एरिया’ नव्याने विकसित होत होते तिथे देहविक्रय करता करता या स्त्रिया कोणत्या दफनभूमीत गाडल्या गेल्या त्यांची कोणतीही नोंद इतिहासात नाही. मुंबई बेटांवर पोर्तुगीज वा इंग्रजही स्थलांतरित म्हणून बाहेरून आले. पण इथल्या स्त्रिया उपभोगून घेताना जे भोग त्यांनी या आणि पुढल्या पिढ्यांमधल्या स्त्रियांच्या माथी रचले, ते भीषण होते.

इ है बंबई नगरिया…

मुंबई जशी अनुकूल होती तशी प्रतिकूलही होती. याचा अनुभव पुढे नोकरी करताना आला. भले ऑफीसमध्ये ऑटोसेंसर मुतारी, एसी असेल हो, भाड्याच्या घरी तर सार्वजनिक शौचालय ! तुम्हाला तुमचे केविलवाणे तोंड बघून एक वेळ परीक्षेत दोन मिनिटे जास्त देईल पेपर लिहायला, पण इथे? छे, इथे सर्वधर्म-सर्वनोकरी-सर्व'प्रेशर'-समभाव ! अगदी ५२ पिढ्यांची ओळख असणारादेखील तुम्हाला तुमची केविलवाणी अवस्था बघूनही रांगेत पुढे जाऊ देणार नाही, आणि नंबर आल्यावर दोन मिनिटांत दारावर धाडधाड सुरू! लहानपणी बाबा नेहमी सांगायचे की स्वतःच्या पायावर उभा राहिलास ना की कळेल आयुष्य - ते इथे मुंबईत येऊन उमगले - आयुष्य तर म्हणता येणार नाही पण स्वतःच्या पायावर उभे राहणे! नाहीतर काय, खरंच!

फोर्ट, कोर्टची मुंबई

मुळात आयुष्यच खडतर आहे, तर सहवास कशाला खडतर करायचा ही त्यामागची समंजस भूमिका मला मोलाची वाटली. इथं प्रत्येक जण एकमेकाला मदत करताना दिसतो, कारण प्रत्येकाला कष्टाची जाणीव आहे आणि प्रत्येकाला तेच हवंय जे इतरांना हवंय. आयुष्याला वेळेच्या बंधनात साजरं करता येण्याची कला म्हणजेच जगणं याची जाणीव सर्वांना आहे. अडलेल्याला दुसरा मदत करतो कारण तोही कधीतरी अडणार असतो, तेव्हा त्यालाही मदतीची गरज असणार असते. इथल्या माणसामध्ये रक्ताच्या बरोबरीनं वेग धावतो. मुंबईत पैसा, सुबत्ता आणि वेग आहे. गावाकडे स्वास्थ्य आहे.